Back

Начала веры (курс в разработке)

Индивидуальный курс с наставником
30 дня
Nick Vujicic
Kurs darmowy
32 участников
Вера и жизнь с Богом - новая тема для вас? Добро пожаловать! Ник.

Jeżeli całkiem niedawno powiedziałeś Bogu swoje "TAK", na pewno masz wiele pytań. Zapraszam Cię do kursu "Początki wiary", w którym omówimy kilka podstawowych zagadnień związanych z życiem Chrześcijanina, takich jak relacja z Jezusem, z Duchem Świętym i Bogiem Ojcem, a także znaczenie relacji z innymi wierzącymi. 

Zapraszam Cię serdecznie!
Nick