Начала веры (курс в разработке)

Индивидуальный курс с наставником
30 дня
17 участников
Nick Vujicic
Kurs darmowy

Jeżeli całkiem niedawno powiedziałeś Bogu swoje "TAK", na pewno masz wiele pytań. Zapraszam Cię do kursu "Początki wiary", w którym omówimy kilka podstawowych zagadnień związanych z życiem Chrześcijanina, takich jak relacja z Jezusem, z Duchem Świętym i Bogiem Ojcem, a także znaczenie relacji z innymi wierzącymi. 

Zapraszam Cię serdecznie!
Nick